STT Số phiếu Ngày Mẫu Tờ khai Hải Quan Đơn vị Hải Quan Kết quả
1 1184/2014 20/05/2014 Hóa chất 100010158950 Thống Nhất Chưa duyệt
2 1183/2014 20/05/2014 Ống sắt vuông 3096/NKD05 Nhơn Trạch Chưa duyệt
3 1182/2014 20/05/2014 Thép 2704/NKD05 Nhơn Trạch Chưa duyệt
4 1181/2014 20/05/2014 Thép 2703/NKD05 Nhơn Trạch Chưa duyệt
5 1180/2014 19/05/2014 Giấy 48/NKD01 Cần Thơ Đã duyệt
6 1179/2014 19/05/2014 Zircon 300010128410 Cát Lở Đã duyệt
7 1178/2014 19/05/2014 Hóa chất 1000155114520 Cát Lở Chưa duyệt
8 1177/2014 19/05/2014 Thép 10275/NKD01 Tân Cảng Chưa duyệt
9 1176/2014 19/05/2014 Hóa chất 100012080563/E21 Phú Mỹ Chưa duyệt
10 1175/2014 19/05/2014 Hóa chất 306/NĐT-SXX Phú Mỹ Chưa duyệt

Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU   Trung tâm phân tích phân loại miền nam được thành lập theo quyết định số 32/2003/QĐ/BTC vào ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài ...

liên kết web

undefined