STT Số phiếu Ngày Mẫu Tờ khai Hải Quan Đơn vị Hải Quan Kết quả
1 2014/2076 29/08/2014 SẮT THÉP 100114904300/A11 CSG 1 Đã duyệt
2 2014/2075 29/08/2014 SẮT THÉP 100085674513/a12 SB-VTẦU Đã duyệt
3 2014/2074 29/08/2014 SẮT THÉP SẮT THÉP CKC PHÚ MỸ Đã duyệt
4 2014/2073 29/08/2014 HÓA CHẤT 100106597251/a12 KCN MỸ PHƯỚC Đã duyệt
5 2014/2072 29/08/2014 HÓA CHẤT 100053976301/A12 XNK NKCN Đã duyệt
6 2014/2071 29/08/2014 HÓA CHẤT 100053730561/A12 XNK NKCN Đã duyệt
7 2014/2070 29/08/2014 HÓA CHẤT 100073477011/A12 XNK NKCN Đã duyệt
8 2014/2069 29/08/2014 HÓA CHẤT 100083524441/A12 XNK NKCN Đã duyệt
9 2014/2068 29/08/2014 HÓA CHẤT 100027229301/A12 XNK NKCN Chưa duyệt
10 2014/2067 29/08/2014 SẮT THÉP 10011052871/a11 CSG 3 Đã duyệt

Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU   Trung tâm phân tích phân loại miền nam được thành lập theo quyết định số 32/2003/QĐ/BTC vào ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài ...

liên kết web

undefined