STT Số phiếu Ngày Mẫu Tờ khai Hải Quan Đơn vị Hải Quan Kết quả
1 2014/2348 30/09/2014 GIẤY VẢI 100126607450 CẦN THƠ Đã duyệt
2 2014/2347 30/09/2014 HÓA CHẤT 100136398614/A12 CSG 2 Đã duyệt
3 2014/2345 30/09/2014 SẮT THÉP 100115876121/a11 CSG 1 Đã duyệt
4 2014/2344 30/09/2014 HÓA CHẤT 100139340930/A12 XNK NKCN Đã duyệt
5 2014/2343 29/09/2014 GIẤY VẢI 100126923740/A12 XNK NKCN Đã duyệt
6 2014/2342 29/09/2014 HÓA CHẤT 100126923740/a12 XNK NKCN Đã duyệt
7 2014/2341 29/09/2014 SẮT THÉP 100128807000/A11 CSG 1 Đã duyệt
8 2014/2340 26/09/2014 SẮT THÉP 100142591840/A11 CSG 1 Đã duyệt
9 2014/2339 26/09/2014 HÓA CHẤT HÓA CHẤT XNK NKCN Đã duyệt
10 2014/2338 26/09/2014 HÓA CHẤT 100104716941/A12 XNK NKCN Đã duyệt

Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU   Trung tâm phân tích phân loại miền nam được thành lập theo quyết định số 32/2003/QĐ/BTC vào ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài ...

liên kết web

undefined